Træningstider

Copenhagen Vikings U8 (Årgang 2018-2017)

https://www.holdsport.dk/team_invitation/247405/8bcd8460600823c616d405b3e60b4d762a798a8a

Træningstider: Onsdag 16-17.30 og Søndag 10-11.30

Første træning for U8 er Onsdag d.10.april kl.16.00-17.30

 

Copenhagen Vikings U10 (Årgang 2016-2015)

https://www.holdsport.dk/team_invitation/247382/22087d8dd61efe3f8685c483d295e40cf3ea4fcb

Træningstider: Mandag 17.30-19 og Onsdag 17.30-19

Første træning for U10 er Onsdag d.3.april kl.17.30-19.00

 

Copenhagen Vikings U13 (Årgang 2014-2013-2012)

Træningstider: Tirsdag 16-17.30, lørdag 9-11 og Søndag 13.30-15

Første holdmøde er søndag d.7.april kl.12.30

Første træning for U13 er Søndag d.7.april kl.13.00-15.00

 

Senior:

Veteran (Minimum 35 år)
Træningstider: Tirsdag 17.15-18.45 og Søndag 16.00-18.00

Masters (Minimum 45 år)
Træningstider: Tirsdag 17.15-18.45 og Søndag 16.00-18.00

Hockey Motion
Træningstid: Torsdag 16.30-18.30